Kontakt

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho:

url: www.skola.obnova.sk | www.mikovini.sk
mail: atelier@mail.mikovini.sk

Akademická 13
969 00 Banská Štiavnica

– 1. septembra 2008 sa zmenilo doterajšie sídlo SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 11, Banská Štiavnica na Akademická 13, Banská Štiavnica. SS. Mikovíniho sa súčasne stala právnym nástupcom SPŠ S. Stankovianskeho, ktorá k 31. 8. 2008 zanikla. Tieto zmeny schválilo Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja 23. 8. 2007 vo svojom uznesení č. 259/2007. Otvorenie nového školského roka bolo 2. septembra o 8:30 už na novej adrese.