Ak máte vzťah k starým budovám a k histórii, môžete študovať odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na omietky a štukovú výzdobu. V priebehu štúdia a dozviete, ako zabezpečiť zachovanie pamiatok do budúcnosti. Spolu s tým máte možnosť rozvíjať svoje výtvarné schopnosti.

Stránka vo výstavbe