2001

1997 – 2001

Mgr. Tomáš HÚSKA
– Banská Štiavnica
– vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Jarmila KADLEČÍKOVÁ
– Dubnica nad Váhom

Tatiana KUBUŠOVÁ
– Oščadnica

Štefan LACKO
– Banská Štiavnica

Branislav LETAVAJ
– Kysucké Nové Mesto
– je živnostníkom – štukatérom

Mgr. Andrea ONDRÁŠIKOVÁ
– Banská Štiavnica

Martin RUMAN
– Turany
– pracuje ako štukatér v Združení pre reštaurovanie a obnovu pamiatok Villard Bratislava

Eduarda DÓCZYOVÁ-TÖRÖKOVÁ
– Lučenec