2004

Mikuláš Bariak
– Banská Belá, okres Banská Štiavnica

Ľubica Belujská
– Banská Štiavnica

Mgr. Zuzana Bobová
– Banská Štiavnica
– vyštudovala učiteľstvo
– pracuje ako stredoškolská učiteľka odborných predmetov na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici

Erik Gajan
– Banská Štiavnica
– pracuje ako štukatér

Martin Homola
– Žarnovica

Mgr. art. Michaela Jágerská
– Tornaľa
– vyštudovala maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Ondrej Kružic
– Cerovo, okres Krupina

Mgr. Jakub Kubala, PhD.
– Hodruša-Hámre, okres Žarnovica
– pracuje na Katedre aplikovanej zoológie a manažmentu zveri Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Mgr. art. Barbora Lokajová
– Divina, okres Žilina
– vyštudovala sochárstvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici
– pracuje pre Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči

Mgr. art. Mária Raganová
– Banská Bystrica
– vyštudovala sochárstvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici
– pracuje pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici

Miroslav Sliacky
– Zvolen

Lucia Švantnerová
– Zacharovce, okres Rimavská Sobota

Mgr. Ivana Závalcová
– Vyhne, okres Žiar nad Hronom
– vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy a slovenského jazyka na Trnavskej univerzite v Trnave
– pracuje ako učiteľka na Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani

Ladislav Zmoray
– Zákamenné, okres Námestovo
– pracuje ako stavbyvedúci v Holandsku